Prispôsobená služba

1.Zákazník
Zákazník poskytuje CAD výkres, ktorý obsahuje tvar, veľkosť a niektoré potrebné pokyny, cyklus otvárania formy je asi 45 dní.SANRUN vyrobí vlastnú formu a pošle obrázky zákazníkovi na schválenie.

služby
služba2

2.Farba
Pošlite nám farebné čipy pre vlastný dizajn, alebo zákazníkovi odporučíme dostupnú farbu.Potom SANRUN vytvorí farbu na produkte.

s1
s2